China Silk Road Tour

16 Days Silk Road Adventure Tour


16 Days Silk Road Adventure Tour

Tour Name: 16 Days Silk Road Adventure Tour

Tour Code:

Tour Type:

Tour Cost: From $

Description: 16 Days China Silk Road Adventure Tour offers a highlights tour of China Silk Road,includes : Beijing, Urumqi, Kashgar, Turpan, Dunhuang ,Jiayuguan,Lanzhou, Xian, Shanghai

Inquiry This Tour