Silk Road China Tours

Silk Road Tour, China Tours,China Tours,China Travel,
14 Days Silk Road Tour from Urumqi

14 Days Silk Road Tour from Urumqi

14 Days Silk Road Tour from Urumqi is the Xinjing Highlights Tour including Urumqi, Turpan,Hotan,Kucha, Kashgar,Minfeng,Aksu, and Korla

(Read More)


17 Days China Silk Road from Shanghai

17 Days China Silk Road from Shanghai

17 Days China Silk Road tour from Shanghai to Xinjiang, you will visit Urumqi,Kashgar, then take overnight train to Dunhuang from Turpan, explore Dunhuang,Jiayuguan, Lanzhou,Xian, Beijing

(Read More)


13 Days China Silk Road Tour from Beijing

13 Days China Silk Road Tour from Beijing

The 13 Days China Silk Road Tour starts from Beijing, and you will visit Xian, take train from Dunhuang to Turpan, and visit Kashgar Lake by two ways flight from Urumqi

(Read More)


9 Days Beijing Xian Dunhuang Shanghai Tour

9 Days Beijing Xian Dunhuang Shanghai Tour

9 Days Beijing Xian Dunhuang Shanghai Tour is a popular Silk Road Tour Following this tour, you will see the landscape and silk road culture of China

(Read More)